Головна » про нас

ПРО УАА

Вітаємо Вас на сайті Української Автомобільної Асоціації (далі УАА або Асоціація). Тут можна дізнатися все про діяльність автошкіл України, а також знайти всі контактні дані для запису на курси водіїв в будь-якому місті. Майбутніх автомобілістів зацікавить рейтинг автошкіл України, який допоможе визначитися з вибором навчального закладу. Наш сайт корисний не тільки водіям будь-якого з видів транспорту. УАА об’єднує в собі цілий ряд різних громадських організацій, а також взаємодіє з профільними державними установами, переслідуючи ряд цілей, які включають широкий спектр діяльності від юридичного захисту членів Асоціації до впровадження важливих законодавчих ініціатив.

Основні цілі УАА

Наша діяльність ні в якій мірі не спрямована на отримання прибутку, УАА є неприбутковою організацією.

Місія та цінності УАА

Основною місією УАА є забезпечення рівноправних, прозорих, взаємно вигідних та законних умов співпраці підприємств, громадських організацій та державних органів у галузі наземного, водного та авіаційного транспорту України

Основні завдання УАА

 1. Гармонізація законів України, що регламентують транспортну сферу діяльності, до законодавства Євросоюзу, модернізація українського правового поля з урахуванням досвіду та інновацій передових демократичних країн;
  Кроки, необхідні для виконання цього завдання:

  • налагодження плідної співпраці з державними та приватними установами та організаціями для ефективного вирішення соціальних і юридичних питань членів ГО і будь-яких інших учасників транспортного процесу;
  • здійснення незалежного громадського моніторингу за виконанням законів, нормативних актів в області наземного, водного та авіаційного транспорту України, а також постійне і докладне висвітлення результатів такого моніторингу в засобах масової інформації, донесення результатів громадянського моніторингу до профільних державних структур будь-якого рівня;
  • розробка та винесення на публічну дискусію пропозицій щодо реформування та модернізації транспортної галузі України, після чого обрані суспільством конструктивні пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства будуть надані відповідним державним органам;
  • налагодження плідної співпраці з профільними іноземними організаціями та установами, якщо їх цілі не суперечать цілям УАА. Укладення міжнародних договорів між суб’єктами транспортної галузі України та закордонними організаціями, націленими на розвиток транспортної інфраструктури та законодавства України, але не суперечать законодавству обох сторін і міжнародним зобов’язанням України.
 2. Консолідація роботи членів УАА по реалізації їх інтелектуального та професійного потенціалу, забезпечення всебічного захисту своїх прав та інтересів (соціальних, культурних, економічних, освітніх, тощо). Дана мета досягається завдяки наступним діям нашого об’єднання:

  • постійна робота на інформаційному полі, що являє собою формування загальнодоступних інформаційно-довідкових фондів і онлайн банків даних. У таких банках даних, члени Української Автомобільної Асоціації, а також будь-які зацікавлені особи зможуть отримати своєчасну юридичну допомогу і звернутися за соціальним захистом як від державних контролюючих органів (у разі їх неправомірних дій), так і від інших учасників транспортного ринку;
  • збір і систематизація інформації про публічні заходи з формування і розвитку в Україні громадянського суспільства, побудованого на засадах гуманізму, демократії та верховенства права. Донесення зібраної інформації до всіх учасників Асоціації, публічне поширення такої інформації серед всіх зацікавлених осіб і організацій;
  • тісний контакт з представниками державної влади та органами місцевого самоврядування з метою збору інформації, що сприяє виконанню завдань і досягнення цілей, поставлених перед Асоціацією в цілому і перед кожним з її членів окремо;
  • правовий захист інтересів Асоціації та кожного її представника у відповідному державному органі законодавчої, судової та виконавчої влади, захист інтересів членів УАА в будь-яких громадських органах, якщо ці інтереси не суперечать українському законодавству.
 3. Формування в Україні конкурентного середовища, базисом якої стане дотримання справедливих і рівних умов роботи для кожного учасника ринку, незалежно від форми власності організації.
  Ця мета буде досягнута завдяки:

  • створенню та впровадження методології розрахунку та узгодження індикативних цін на товари, що відносяться до транспортної галузі України. Методологія розрахунку торкнеться товарів, що пов’язані з наземним транспортом, безпосередньо або опосередкувано;
  • систематичному публічному цивільному нагляду за роботою організацій усіх форм власності з наданням розголосу випадкам, що виходять за рамки законів України;
  • участі в комплексному розвитку інфраструктури транспортної галузі, допомоги у фінансовій підтримці та матеріально-технічному забезпеченні інфраструктурних об’єктів, що відносяться до транспортної сфери;
  • імплементації в науковий, навчально-методичний і освітній процеси передових методів і технологій, удосконалення процесу навчання, використовуючи вітчизняний та іноземний досвід. Наприклад, внесення правок в Законодавство автошкіл України, перегляд вимог до отримання водійських прав, правил дорожнього руху та інше.
social media button